Charyzmatycy

Charyzmat jest szczególnym darem udzielanym przez Ducha Świętego dla dobra wspólnoty. Każdy ochrzczony jest charyzmatykiem. Jedni posiadają charyzmaty zwyczajne (np. szczególną wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy), a niektórzy nadzwyczajne (np. dar uzdrawiania, proroctwa).

Ojciec John Bashobora

John Bashobora - charyzmatyk, który uzdrowił wiele par z niepłodności

Link do świadectw

To kapłan z Ugandy, który od kilku lat jeździ po świecie, służąc charyzmatem uzdrowienia. To nie żadne czary-mary. To dar Ducha Świętego. Głosi Jezusa, a Bóg potwierdza tę naukę znakami. Na jego modlitwę Bóg odpowiada pełnym mocy działaniem w ciałach, duszach i umysłach ludzi.
Ojciec John często przyjeżdża do Polski. Prowadzi odrębne rekolekcje dla małżeństw niepłodnych, a także spotkania ogólne z wiernymi np. na Stadionie Narodowym. Jego obecności towarzyszą liczne cuda, uzdrowienia i uwolnienia. Warto chociaż raz uczestniczyć w takim spotkaniu.

Ojciec James Manjackal

James Manjackal - charyzmatyk, który uzdrowił wiele par z niepłodności

Link do świadectw

To kapłan z Indii, który podróżuje po świecie głosząc rekolekcje, prowadząc lokalne kongresy wiary oraz odprawiając Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie. Wielokrotnie powtarza, iż to nie on uzdrawia, lecz Jezus. Rekolekcje, które prowadzi są wydarzeniem zawsze gromadzącym rzesze ludzi chcących pogłębić swoją wiarę, uporządkować swoje życie i doświadczyć bliskiej obecności Boga przez Chrystusa i Ducha Świętego. Podczas tych niezwykłych spotkań mają miejsce liczne uzdrowienia zarówno fizyczne, jak i duchowe. Rekolekcje składają się z części modlitewnych, w tym modlitw o uzdrowienie oraz konferencji, podczas których głoszona jest nauka w oparciu o Pismo św. i zasady wypływające z nauczania Kościoła. W głoszeniu Ewangelii jest otwarty, bezpośredni, ale też jasny w swych poglądach, wymagający i bezkompromisowy.

Ojciec James także często gości w Polsce. Prowadzi kilkudniowe rekolekcje z wiernymi. Atmosfery, jaka panuje podczas tych niezwykłych spotkań nie można doświadczyć nigdzie indziej. Na jego spotkania przychodzi wiele par oczekujących już na poród, którym udało się zajść w ciążę wkrótce po poprzednim spotkaniu modlitewnym z ojcem Jamesem. Przychodzą oni dziękować ojcu za dar uzdrowienia z niepłodności.