Przykładowe karty obserwacji

Razem z kartą obserwacji dostaniecie zestaw kolorowych naklejek. Każdy dzień oznacza się jedną naklejką.

czerwona naklejka
zielona naklejka
żółta naklejka
naklejka biały bobas
naklejka zielony bobas
naklejka żółty bobas

Oznaczają one krwawienie, dni suche oraz dni płodne. Szczegóły co do ich użycia przedstawi Wam instruktor na pierwszej wizycie.

Ponadto na karcie codziennie trzeba będzie zapisywać:

Instruktor pokaże Wam jak wyznaczyć owulację (będą to okolice tzw. dnia peak oznaczonego na karcie literą P) oraz jak wyliczyć w każdym cyklu wskaźnik płodności (wskaźnik śluzu).

PRZYKŁAD 1

Widać, że już na podstawie samej karty obserwacji lekarz może stwierdzić u kobiety następujące zaburzenia: zaburzenia kobiecego cyklu
Źródło: http://www.fccp.pl/dla-pacjentow/przebieg-nauczania

PRZYKŁAD 2

Poniżej przykładowe cykle zaobserwowane u jednej kobiety. Widać, że owulacja (dzień P) może w każdym cyklu wystąpić innego dnia: 14go, 9go, a nawet 20go. Nauka modelu Creightona przed wizytą u lekarza jest ważna, gdyż często badania krwi trzeba wykonać w konkretnym dniu cyklu (np. 7 dni po owulacji) by uzyskać najbardziej miarodajne wyniki, a także niektóre leki są skorelowane z dniami płodnymi. No i oczywiście poprawne wyznaczenie czasu owulacji znacznie zwiększa szansę na poczęcie dziecka.

wyznaczanie owulacji
Źródło: Rys. 4-3, s. 46 z podręcznika NaProTECHNOLOGY®.
http://www.creightonmodel.pl/background.php

PRZYKŁAD 3

Poniżej przykłady cykli: śluz w kobiecym cyklu
Źródło: Rycina B-10, s. 88 z podręcznika Creighton Model FertilityCare System

PRZYKŁAD 4

Poniżej przykład pacjentki z suchymi cyklami. Otrzymała zalecenie przyjmowania witaminy B6 jako suplementu poprawiającego śluz szyjkowy. W ostatnim cyklu śluz został zaobserwowany i doszło do poczęcia bez żadnej dodatkowej pomocy oprócz współżycia ukierunkowanego na poczęcie (Za: Pope Paul VI Institute Research, 2004).

suche cykle u kobiety
Źródło: Rycina 40-24, s. 537 z podręcznika The Medical & Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY®. http://www.naprotechnology.com.pl/infertility.php

PRZYKŁAD 5

Poniżej przykład cyklu, na który czeka każda z nas. Kobieta o prawidłowej płodności, system służył do uzyskania poczęcia. Współżycie odbywało się w środku cyklu śluzowego (w 16. i 18. dniu), można więc spodziewać się poczęcia, co stało się w tym przypadku :)

prawidłowy cykl u kobiety
Źródło: Ryc. 4-9, s. 49 z podręcznika NaProTECHNOLOGY®.
http://www.creightonmodel.pl/background.php