Charyzmatycy
John Bashobora - charyzmatyk, który uzdrowił wiele par z niepłodności

Ojciec John Bashobora (link)

Charyzmat jest szczególnym darem udzielanym przez Ducha Świętego dla dobra wspólnoty. Każdy ochrzczony jest charyzmatykiem. Jedni posiadają charyzmaty zwyczajne (np. szczególną wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy), a niektórzy nadzwyczajne (np. dar uzdrawiania, proroctwa).

Ojciec John Bashobora to kapłan z Ugandy, który od kilku lat jeździ po świecie, służąc charyzmatem uzdrowienia. To nie żadne czary-mary. To dar Ducha Świętego. Głosi Jezusa, a Bóg potwierdza tę naukę znakami. Na jego modlitwę Bóg odpowiada pełnym mocy działaniem w ciałach, duszach i umysłach ludzi.
Ojciec John często przyjeżdża do Polski. Prowadzi odrębne rekolekcje dla małżeństw niepłodnych, a także spotkania ogólne z wiernymi np. na Stadionie Narodowym (link). Jego obecności towarzyszą liczne cuda, uzdrowienia i uwolnienia. Warto chociaż raz uczestniczyć w takim spotkaniu.

Link do świadectw

Ojciec James Manjackal (link)

James Manjackal - charyzmatyk, który uzdrowił wiele par z niepłodności

Link do świadectw

To kapłan z Indii, który podróżuje po świecie głosząc rekolekcje, prowadząc lokalne kongresy wiary oraz odprawiając Msze Święte z modlitwą o uzdrowienie. Wielokrotnie powtarza, iż to nie on uzdrawia, lecz Jezus. Rekolekcje, które prowadzi są wydarzeniem zawsze gromadzącym rzesze ludzi chcących pogłębić swoją wiarę, uporządkować swoje życie i doświadczyć bliskiej obecności Boga przez Chrystusa i Ducha Świętego. Podczas tych niezwykłych spotkań mają miejsce liczne uzdrowienia zarówno fizyczne, jak i duchowe. Rekolekcje składają się z części modlitewnych, w tym modlitw o uzdrowienie oraz konferencji, podczas których głoszona jest nauka w oparciu o Pismo św. i zasady wypływające z nauczania Kościoła. W głoszeniu Ewangelii jest otwarty, bezpośredni, ale też jasny w swych poglądach, wymagający i bezkompromisowy.

Ojciec James także często gości w Polsce. Prowadzi kilkudniowe rekolekcje z wiernymi (link). Atmosfery, jaka panuje podczas tych niezwykłych spotkań nie można doświadczyć nigdzie indziej. Na jego spotkania przychodzi wiele par oczekujących już na poród, którym udało się zajść w ciążę wkrótce po poprzednim spotkaniu modlitewnym z ojcem Jamesem. Przychodzą oni dziękować ojcu za dar uzdrowienia z niepłodności.