Naprotechnologia jest dużo droższa od In Vitro
Naprotechnologia nie jest droższa od In Vitro

W internecie znaleźć można opinie, że Naprotechnologia została wymyślona dla wyciągania od ludzi pieniędzy oraz że jest to bardziej kosztowna metoda niż In Vitro. Nie jest to prawdą, zwłaszcza gdy spojrzymy na całą sprawę w dłuższym okresie.

Koszt zapłodnienia In Vitro na wejściu jest duży i jest on mniej więcej znany. W przypadku Naprotechnologii koszty zaczynają się od niskiego pułapu i rosną wraz z postępem leczenia.

Czy koszty Napro zrównają się z kosztem zabiegu In Vitro lub nawet go przekroczą zależy to od indywidulanego przypadku.

Tak jak nie sposób przewidzieć czy przy pierwszym zapłodnieniu pozaustrojowym uda się osiągnąć zdrową ciążę, czy też będą koniecznie kolejne próby i co za tym idzie kolejne wydatki, tak też nie sposób przewidzieć czy koszty Naprotechnologii zamkną się w 2 tys. złotych po krótkim okresie leczenia i szybkim odnalezieniu przyczyny, czy też urosną do kilkunastu tysięcy złotych po kilku latach leczenia.

Naprotechnologia to pewnego rodzaju inwestycja.

Skupiona jest ona na znalezieniu przyczyny niepłodności pary, wyleczeniu jej i przywróceniu płodności, tak aby para mogła zachodzić w kolejne ciąże bez konieczności ponownego leczenia i kolejnych wydatków.
W przypadku In Vitro przyczyna niepłodności często zostaje niewykryta i niewyleczona. Kolejna ciąża będzie zatem możliwa też tylko za pomocą In Vitro, co wygeneruje kolejne koszty. W całym okresie rozrodczym kobiety może się okazać, że koszt Naprotechnologii był większy niż jeden zabieg In Vitro, ale był to wydatek jednorazowy, a suma wszystkich kolejnych zabiegów In Vitro przy kolejnych ciążach znacznie przewyższy ten jednorazowy koszt Naprotechnologii.

Ponadto metoda In Vitro zawiera pewne ukryte koszty, o których nikt na początku nie myśli. Nic dziwnego, para skupiona jest całym sercem na uzyskaniu poczęcia i godzi się na wszystko. A po udanym zabiegu okazuje się, że zostało kilka zamrożonych niewykorzystanych zarodków i należy podjąć decyzję, czy je niszczymy czy też mrozimy dalej by wykorzystać przy kolejnej ciąży. Roczne koszty mrożenia są znaczne i też powinny być brane pod uwagę przy ocenie całkowitego kosztu danej metody.