Nowenna pompejańska
wizerunek Matki Bożej z dzięciątkiem i różańcem kojarzony z nowenną pompejańską

Nowenna pompejańska (link) polega na codziennym odmawianiu różańca (trzech części: radosnej, bolesnej i chwalebnej) przez 54 dni z dodaniem krótkich modlitw. Nowenna pompejańska dzieli się na dwie części po 27 dni: błagalną i dziękczynną.
Nowennę pompejańską odmawiamy w jednej intencji przez cały czas jej trwania. Nie przerywamy jej!
Nowenna pompejańska zwana jest nowenną nie do odparcia ze względu na to, iż Matka Boża dała obietnicę, że każdy, kto odmówi przez 54 dni różaniec modląc się o konkretną łaskę, ten ją otrzyma. Potwierdza to ogromna liczba świadectw o spełnieniu się próśb zanoszonych do Boga tą drogą. I to próśb najtrudniejszych: o uzdrowienie z nieuleczalnej choroby, o pracę, wyjście z długów, nawrócenie, czy ocalenie małżeństwa.

Link do świadectw dot. niepłodności

Początki Nowenny Pompejańskiej wiążą się z dwiema postaciami: błogosławionym Bartolomeo Longo, „apostołem różańca”, działającym w Pompejach od 1872 r., oraz Fortunatiną Agrelli z Neapolu, której Maryja objawiła się jako Królowa Różańca Świętego. Nieuleczalnie chora Fortunatina została uzdrowiona w 1884 r. po tym, jak wypełniła prośbę Maryi i odprawiła 6 nowenn, odmawiając każdego dnia cały różaniec. Bł. Bartolomeo Longo rozpropagował wówczas tę formę Nowenny w Kościele, a Papież Leon XIII uznał objawienia, które dały jej początek.

Plan modlitwy na każdy dzień nowenny:

  • Rozpoczynamy znakiem krzyża i mówimy: Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego i podajemy intencję.
  • Odmawiamy modlitwy początkowe różańca: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu – robimy to tylko raz, na początku nowenny w danym dniu.
  • Odmawiamy 3 części różańca: 3 x 5 tajemnic, czyli 15 dziesiątek; pomiędzy częściami lub dziesiątkami można robić przerwy.
  • Odmawiamy modlitwę końcową – odpowiednią do charakteru nowenny – błagalną lub dziękczynną.
  • Modlimy się słowami "Pod Twoją obronę", a na samym końcu trzy razy wołamy: Królowo Różańca świętego, módl się za nami!

Modlitwa końcowa | CZĘŚĆ BŁAGALNA
Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach, wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Modlitwa końcowa | CZĘŚĆ DZIĘKCZYNNA
Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam, będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział, jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.