Pasek św. Dominika
pasek św. dominika

Pasek ten jest zrobiony z białej wstążki lub tasiemki, na której wypisane są po łacinie początkowe słowa modlitwy "O spem miram …" (O nadziejo przedziwna). Poświęcony jest on przez Ojców Dominikanów i można go otrzymać bezpłatnie od mniszek dominikańskich z Gródka w Krakowie.

Noszenie paska przez kobietę wraz z gorącą modlitwą niepłodnej pary o wstawiennictwo do św. Dominika owocuje nierzadko darem poczęcia. W księgach mniszek oraz na licznych forach można znaleźć wiele historii małżeństw, które po latach bezskutecznych starań o potomstwo, już w krótkim czasie po założeniu paska i rozpoczęciu modlitw oczekują upragnionego dziecka.

Link do świadectw

Trzeba jednakże pamiętać, że pasek św. Dominika nie jest talizmanem i nie jest przedmiotem magicznym! Jest tylko wezwaniem małżonków do usilnej i ufnej modlitwy o upragnione potomstwo za wstawiennictwem tego świętego.

Sam pasek oraz pełen zestaw modlitw w tej intencji można otrzymać nieodpłatnie pisząc na adres:

Siostry Dominikanki
ul. Mikołajska 21
31-027 Kraków
tel. (012) 422-79-25

Św. Dominik Guzman urodził się około 1170 roku w Caleruega (Kastylia). W klasztorze ojców dominikanów we włoskim mieście Soriano znajduje się cudowny wizerunek tegoż świętego. Co dziwne, artyści nie są w stanie go skopiować, a żadna z istniejących kopii nie jest wiernym odbiciem oryginału. Wśród ludności miasteczka w Kalabrii znany jest zwyczaj brania „świętych miar” – białych bawełnianych tasiemek odcinanych „według miary” obrazu, czyli jego obwodu, wynoszącego około półtora metra. Oczywiście tasiemki są następnie poświęcane. Rozprowadzane obecnie bawełniane paski zawierają na sobie napis „O spem miram…” („O nadziejo przedziwna…”), które to słowa są początkiem responsorium – modlitwy ku czci św. Dominika Guzmana.

Respensorium do św. Dominika „O Spem Miram”

O nadziejo przedziwna, którąś dał opłakującym Cię, kiedy przybliżał się Twój zgon: że będziesz po swej śmierci pomocny swoim braciom, skoro stawisz się przed Wszechmocnego Boga tron.
Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł w ostatnią godzinę, i nam Twoim sługom okaż swą przyczynę!
Ty, coś tyloma cudy swe imię wsławił, gdyś leczył ciała chore i kalekie, przyjdź do nas z łaską Pana Chrystusową i uzdrów dusze tą niebiańską mocą!
Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł...
Niech Ojcu chwała wiecznie brzmi, Synowi i Duchowi po wszystkie dni.
Spełń, Ojcze, to coś przyrzekł…

Módlmy się: Wszechmogący Boże, niech święty Dominik, który był gorliwym głosicielem objawionej prawdy, wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką i niech będzie dla nas troskliwym opiekunem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Modlitwa do św. Dominika

Chwalebny Ojcze, święty Dominiku, który otrzymałeś od Boga tyle pomocy dla tych, którzy polecają się Tobie w obrazie z Soriano, weź także i mnie pod swoją łaskawą opiekę i wyjednaj łaski dla duszy oraz inne dobrodziejstwa, tak mi obecnie potrzebne. Amen.

Modlitwa do Pana Boga za wstawiennictwem św. Dominika

Boże, Ty zechciałeś, aby Twój sługa, św. Dominik, przez swój cudowny Obraz w Soriano spełniał także po śmierci swoje dzieła apostolstwa i dobroczynności, daj nam, Twoim wiernym, korzystać z owoców jego chwalebnej opieki we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała. Amen.